61 832 4235

Cennik

Badania okulistyczne:

Badanie okulistyczne

120 – 160 zł

Badania diagnostyczne:
Badanie pola widzenia

50 zł

Badanie pola widzenia metodą Blue on Yellow

60 zł

Badanie 3D OCT siatkówki z fotografią kolorową dna oka:
» badanie plamki (badanie w kierunku AMD)

150 zł

» badanie tarczy nerwu wzrokowego (badanie w kierunku jaskry – odpowiednik HRT i GDX)

150 zł

» badanie zmian peryferyjnych siatkówki

150 zł

» badanie kontrolne

100 zł

» badanie 3D wide scan
(screeningowe badanie w kierunku wykrywania chorób plamki i jaskry – bez opisu lekarza)

150 zł

Badanie 3D OCT przedniego odcinka oka:
» tomografia i topografia rogówki

120 zł

» badanie kąta przesączania

120 zł

Fotografia barwna i pseudobezczerwienna siatkówki

60 zł

USG gałki ocznej

100 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) metodą bezkontaktową

25 zł

Pomiar grubości rogówki (pachymetria optyczna)

25 zł

Keratometria (wyznaczenie promienia krzywizny rogówki w 2 osiach)

25 zł

Badania optometryczne:

Badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej

85 zł

Badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej + badanie widzenia obuocznego oraz sprawności akomodacji

150 zł

Dobór soczewek kontaktowych miękkich (cena doboru soczewek kontaktowych obejmuje jedną dodatkową wizytę kontrolną oraz parę próbnych soczewek kontaktowych)

100 zł

Dobór soczewek kontaktowych miękkich multifokalnych (cena doboru soczewek kontaktowych obejmuje jedną dodatkową wizytę kontrolną oraz parę próbnych soczewek kontaktowych)

120 zł

Kolejna kontaktologiczna wizyta kontrolna

40 zł

Podane powyżej kwoty odpłatności za świadczenia zdrowotne mają charakter informacyjny i nie są ofertą, jak również zaproszeniem do negocjacji, składania ofert lub zawarcia umowy w inny sposob w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje te nie są także propozycją zawarcia umowy, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).