61 832 4235

Diagnostyka

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
Pachymetria bezdotykowa
Badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia metodą Blue on Yellow
Badanie 3D OCT siatkówki:
» badanie plamki (badanie w kierunku AMD)
» badanie tarczy (badanie w kierunku jaskry - odpowiednik HRT i GDX)
» badanie trendów jaskrowych
» badanie zmian peryferyjnych siatkówki
Badanie 3D OCT przedniego odcinka oka:
» Tomografia rogówki
» Topografia rogówki - pachymetria obrazowa
» badanie kąta przesączania
Fotografia barwna siatkówki i przedniego odcinka oka
Fotografia bezczerwienna siatkówki
Badanie USG
Dobór korekcji okularowej
Badanie kontaktologiczne